ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ДЖЕЙ ЗИ СТИЛ ЕООД

Лицензия №2017121357 от НАПОО към МС
Квалификационната дейност на ЦПО ДЖЕЙ ЗИ СТИЛ ЕООД се
осъществява в The House Beauty Salon. Теоритичната подготовка се
провежда в обосебена зала и дистанционно. Практическата в
специализирани кабинети за всяка професия.
В ЦПО ДЖЕЙ СИ СТИЛ преподават висококвалифицирани
експерти по обучение и квалификация, които със своя опит
успяват да ориентират желаещите да се обучават п професии и
специалности, които центърът предлага. За качествено
ровеждане на учебните занятия и подготовка н курсистите,
обученията се провеждат индивидуално или на малки групи в
работна среда.

Ние знаем, колко е ценно времето. За това разработихме оптимален вариант на програмите за обучения.
✅Селектирахме най-необходимата теория практически упражнения в нашите обучения.
✅Провеждаме качествени обучения на разумна цена.
✅Предлагаме възможност за изплащане с UniCredit Consumer Financing.

Списък на лицензираните професии на ЦПО ДЖЕЙ ЗИ СТИЛ ЕООД

 

КОД ПРОФЕСИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КОД СТЕПЕН
8150101 Фризьор Фризьорство 815 II
8150102 Фризьор Организация и технология на фризьорските услуги 815 ІІI
8150201 Козметик Козметика 815 ІI
8150202 Козметик Организация и технология на козметичните услуги 815 ІІІ
8150301 Маникюрист-педикюрист Маникюр, педикюр и ноктопластика 815 ІІ
830302 Маникюрист-педикюрист Организация и технология на маникюрната и педикюрната  дейност 815 ІІI
X